Oznámenie č. 270/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

(v znení č. 221/2002 Z. z.)

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Účinnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmeny nót, t. j. 19. septembra 1994, na základe článku 12.