Oznámenie č. 270/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

(v znení č. 221/2002 Z. z.)

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Účinnosť od 13.09.2001
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmeny nót, t. j. 19. septembra 1994, na základe článku 12.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.09.2001 221/2002 Z. z. Aktuálne znenie
19.09.1994 - 12.09.2001