Oznámenie č. 269/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po jej podpise, t. j. 4. septembra 1994, na základe článku 10 ods. 1.