Oznámenie č. 268/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Chorvátsko o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť uplynutím 30 dní po jej podpísaní, t. j. 28. augusta 1994, na základe článku 10 ods. 1.