Nariadenie vlády č. 264/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 519/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 94/1993 Z. z.

Čiastka 75/1994
Platnosť od 30.09.1994 do31.03.1998
Účinnosť od 01.11.1994 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.1994 - 31.03.1998