Oznámenie č. 260/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva sadzobník spoločenskej hodnoty poľovnej zveri

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.

Pôvodný predpis

24.09.1994