Oznámenie č. 259/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994

Pôvodný predpis

24.09.1994