Vyhláška č. 258/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane štátneho územia

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994 do31.12.1998
Účinnosť od 01.10.1994 do31.12.1998
Zrušený 337/1998 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1994 - 31.12.1998

Pôvodný predpis

24.09.1994