Vyhláška č. 257/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat

Čiastka 74/1994
Platnosť od 24.09.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.10.1994 do30.06.1998
Zrušený 194/1998 Z. z.