Zákon č. 251/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore

Čiastka 73/1994
Platnosť od 19.09.1994
Účinnosť od 19.09.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
19.09.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

19.09.1994