Zákon č. 247/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok

Čiastka 70/1994
Platnosť od 16.09.1994 do31.12.2005
Účinnosť od 01.10.1994 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.