Zákon č. 246/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 13.09.1994 do31.12.2001
Zrušený 566/2001 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.09.1994 - 31.12.2001

Pôvodný predpis

13.09.1994