Zákon č. 240/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní

Čiastka 69/1994
Platnosť od 13.09.1994
Účinnosť od 13.09.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.09.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.09.1994