Oznámenie č. 238/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994

Pôvodný predpis

08.09.1994