Oznámenie č. 237/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994 do31.12.2002
Zrušený 723/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 334/1994 Z. z. a nadobudli záväznosť 1. decembra 1994. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 369/1996 Z. z. ...