Nariadenie vlády č. 235/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994
Účinnosť od 08.09.1994 do31.12.2015
Zrušený 92/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 375/2015 Z. z. vložil do zákona č. 92/1991 Zb. nový § 48a, ktorý je nepriamym zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 235/1994 Z. z.

OBSAH