Nariadenie vlády č. 234/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o použití prostriedkov osobitného príjmového účtu štátneho rozpočtu

(v znení č. 340/1994 Z. z.)

Čiastka 68/1994
Platnosť od 08.09.1994 do31.12.2002
Účinnosť od 12.12.1994 do31.12.2002
Zrušený 303/1995 Z. z.