Vyhláška č. 23/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1992 Zb.

Čiastka 7/1994
Platnosť od 18.02.1994 do31.01.2002
Účinnosť od 18.02.1994 do31.01.2002
Zrušený 26/2002 Z. z.