Oznámenie č. 223/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1994

Čiastka 64/1994
Platnosť od 26.08.1994
Redakčná poznámka

Protokol nadobúda platnosť 22. júna 1994 na základe článku 6.