Vyhláška č. 222/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o spôsobe zisťovania príjmu na nárok na prídavky na deti

Čiastka 64/1994
Platnosť od 26.08.1994 do30.06.2002
Účinnosť od 01.09.1994 do30.06.2002
Zrušený 281/2002 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1994 - 30.06.2002