Opatrenie č. 22/1994 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zavádza Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie

Čiastka 6/1994
Platnosť od 18.02.1994