Oznámenie č. 217/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do31.07.2003
Zrušený 260/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 170/1995 Z. z. a nadobudli účinnosť 11. augusta 1995. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 71/1999 Z. z. a ...

Pôvodný predpis

18.08.1994