Vyhláška č. 214/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

(v znení č. r1/c78/1994 Z. z.)

Čiastka 61/1994
Platnosť od 18.08.1994 do30.06.1998
Účinnosť od 01.09.1994 do30.06.1998
Zrušený 195/1998 Z. z.

OBSAH