Oznámenie č. 213/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vuložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994

Pôvodný predpis

16.08.1994