Vyhláška č. 211/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 50. výročiu ozbrojeného protifašistického vystúpenia slovenského národa a k 50. výročiu vylodenia Spojencov v Normandii

Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 16.08.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.