Vyhláška č. 209/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov

Čiastka 60/1994
Platnosť od 16.08.1994
Účinnosť od 01.09.1994

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1994 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.08.1994