Oznámenie č. 204/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre podnikateľov

Čiastka 58/1994
Platnosť od 09.08.1994 do31.12.1998
Zrušený 362/1998 Z. z.