Oznámenie č. 20/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode záruk Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky za pôžičky poskytnuté zo zahraničia do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

Čiastka 6/1994
Platnosť od 18.02.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku XI ods. 1 výmenou nót 13. októbra 1993 s tým, že podľa článku X sa vykonávala od 1. januára 1993.

Pôvodný predpis

18.02.1994