Zákon č. 191/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

Čiastka 54/1994
Platnosť od 29.07.1994
Účinnosť od 01.09.2009
Redakčná poznámka

s výnimkou § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2009 318/2009 Z. z. Aktuálne znenie
01.11.1994 - 31.08.2009 Delená účinnosť
29.07.1994 - 31.10.1994 r1/c63/1994 Z. z., r1/c68/1994 Z. z.