Zákon č. 185/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatrení na úseku objavov

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994
Účinnosť od 01.08.1994

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1994 Aktuálne znenie