Zákon č. 184/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994
Účinnosť od 27.07.1994

OBSAH