Zákon č. 182/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.1994 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1994 - 30.04.2004

Pôvodný predpis

27.07.1994