Zákon č. 181/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994 do31.12.1995
Účinnosť od 01.08.1994 do31.12.1995
Zrušený 229/1995 Z. z.