Zákon č. 179/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.1994 do30.04.2004
Zrušený 104/2004 Z. z.