Oznámenie č. 177/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o priateľských vzťahoch a spolupráci

Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín 16. júna 1994 podľa jej článku 25.

Pôvodný predpis

21.07.1994