Uznesenie č. 174/1994 Z. z.Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na vyslanie vojenských pozorovateľov Armády Slovenskej republikydo monitorovacej misie v rámci Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe do Náhorného Karabachu

Čiastka 51/1994
Platnosť od 21.07.1994