Zákon č. 172/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 65/1994 Z. z.

(v znení č. 274/1994 Z. z.(nepriamo), 303/1995 Z. z.(nepriamo), 366/1999 Z. z.(nepriamo), 150/2001 Z. z.(nepriamo), 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/1994
Platnosť od 20.07.1994
Účinnosť od 01.01.2012