Oznámenie č. 170/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o nástupníctve Slovenskej republiky a Českej republiky do medzivládnych dohôd o účasti na výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) na Ukrajine a o vyporiadaní záväzkov štátneho rozpočtu federácie z tejto účasti

Čiastka 49/1994
Platnosť od 07.07.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku 10.

Pôvodný predpis

07.07.1994