Vyhláška č. 167/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/1994
Platnosť od 04.07.1994 do31.12.1995
Účinnosť od 04.07.1994 do31.12.1995
Zrušený 302/1995 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
04.07.1994 - 31.12.1995

Pôvodný predpis

04.07.1994