Nariadenie vlády č. 166/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kategorizácii územia Slovenskej republiky

(v znení č. 25/1997 Z. z., 565/2004 Z. z.)

Čiastka 47/1994
Platnosť od 01.07.1994
Účinnosť od 01.11.2004 do31.12.2011
Zrušený 42/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 395/2011 Z. z. vložil do zákona č. 42/1994 Z. z. nový § 37a, ktorý je zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 166/1994 Z. z.