Vyhláška č. 164/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu narodenia Janka Alexyho

Čiastka 46/1994
Platnosť od 29.06.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 01.07.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1994 - 31.12.2008