Oznámenie č. 161/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o vývoze určitých textilných výrobkov zo Slovenskej republiky do Nórska

Čiastka 45/1994
Platnosť od 28.06.1994 do31.12.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 16. 1. januára 1993 a bude platná do 31. decembra 1994.