Zákon č. 160/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do31.12.1994
Účinnosť od 01.07.1994 do31.12.1994
Zrušený 274/1994 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1994 - 31.12.1994

Pôvodný predpis

28.06.1994