Zákon č. 159/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z.

Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do31.12.2005
Účinnosť od 28.06.1994 do31.12.2005
Zrušený 7/2005 Z. z.

OBSAH