Zákon č. 158/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do30.06.2015
Účinnosť od 28.06.1994 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH