Zákon č. 157/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov

Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do30.09.2004
Účinnosť od 28.06.1994 do30.09.2004
Zrušený 333/2004 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.06.1994 - 30.09.2004

Pôvodný predpis

28.06.1994