Oznámenie č. 156/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 43/1994
Platnosť od 27.06.1994

Pôvodný predpis

27.06.1994