Oznámenie č. 144/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o obchodno-hospodárskych vzťahoch v roku 1994

Čiastka 40/1994
Platnosť od 17.06.1994
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 8. apríla 1994 na základe článku 8.