Vyhláška č. 143/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Čiastka 40/1994
Platnosť od 17.06.1994 do31.08.2009
Účinnosť od 01.07.1994 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.