Oznámenie č. 142/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 39/1994
Platnosť od 13.06.1994

Pôvodný predpis

13.06.1994